Картка обліку фінансових асигнувань за 2017 рік

Оприбуткувано в натуральній формі

Картка обліку фінансових асигнувань за 2017 рік