Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж є державним вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку здобувачів вищої освіти з числа молодих людей з особливими потребами. Особливістю організації освітнього процесу у коледжі є забезпечення студентам спеціального навчально-реабілітаційного супроводу, забезпечення їх доступу до якісної вищої освіти з урахуванням обмежень їх життєдіяльності.
Навчання у коледжі здійснюється за РВО «Перший (бакалаврський)
рівень» за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Економіка», «Соціальна робота» та «Психологія» на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, по завершенню терміну навчання студенти здобувають освітній ступінь бакалавр.
А також, підготовка фахівців здійснюється за ОКР «Молодший
спеціаліст» за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Економіка»,
«Соціальна робота» на основі базової загальної середньої освіти та диплому кваліфікованого робітника, по завершенню терміну навчання студенти здобувають кваліфікацію молодшого спеціаліста.
Наш навчальний заклад запрошує всіх бажаючих навчатись на державній
та контрактній основі. Адже інклюзивна освіта України є пріоритетом ЗУ «Про освіту» в сучасних умовах та утвердження в державі Європейських цінностей життя.
Для вирішення основних завдань підготовки конкурентоспроможних
спеціалістів у навчальному закладі створено потужну навчально-матеріальну базу, яка за останні два роки зазнала значних змін: навчальний заклад провів низку будівельних реконструкцій з метою створення побутових умов для навчання студентів з числа осіб, які переміщаються на візках, а саме створено філію гуртожитку (у складі комплексу: житлові кімнати на 15 місць, санітарно-побутові приміщення); філію обладнано окремим входом з пандусом. Створено
відповідний комплекс з метою надання місць для тимчасового проживаннябатькам студентів-інвалідів, потенційним абітурієнтам, що мають серйозні проблеми з опорно-руховим апаратом тощо; введено в експлуатацію та обладнано проекційною технікою навчальні аудиторії для студентів, що переміщаються на візках.
У лютому 2017 року змінено структуру навчального закладу у повній
відповідності до структури визначеної ЗУ «Про вищу освіту». Однак,
враховуючи освітні потреби вихованців коледжу, Статутом коледжу визначено функціональні обов’язки спеціального навчально-реабілітаційного підрозділу «Оздоровчо-реабілітаційне управління» (у складі якого: відділ забезпечення безбар’єрності для студентів, які переміщаються на візках; центр реабілітаційної фізичної культури та ін).
Станом на 1 вересня 2017 року у коледжі навчається понад 20 студентів,
які переміщаються на візках.
Зараховані на навчання до коледжу (інваліди І-ІІІ груп та інваліди з
дитинства) забезпечуються стипендією та знаходяться на державному
утриманні (безкоштовне чотирьохразове харчування, проживання в гуртожитку, цілодобова медична допомога). Студентам коледжу пенсії виплачуються в повному обсязі.

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

Коментарі

коментар